ძველი აღთქმის წიგნები

 

 

წიგნი დაბადება

წიგნი გამოსვლა

წიგნი ლევიანნი

წიგნი რიცხვნი

წიგნი მეორე რჯული

წიგნი იესო ნავეს ძე

წიგნი მსაჯულნი

წიგნი რუთი

წიგნი პირველი მეფეთა

წიგნი მეორე მეფეთა

წიგნი მესამე მეფეთა

წიგნი მეოთხე მეფეთა

წიგნი პირველი ნეშტთა

წიგნი მეორე ნეშტთა

წიგნი პირველი ეზრა

წიგნი ნეემია

წიგნი მეორე ეზრა

წიგნი ტობითი

წიგნი ივდითი

წიგნი ესთერი

წიგნი იობი

წიგნი ფსალმუნნი

წიგნი იგავნი სოლომონისა

წიგნი ეკლესიასტე

წიგნი ქებათა-ქება სოლომონისა

წიგნი სიბრძნე სოლომონისა

წიგნი სიბრძნე ზირაქისა

წიგნი ესაია წინასწარმეტყველი

წიგნი იერემია წინასწარმეტყველი

წიგნი გოდება იერემიასი

წიგნი ეპისტოლე იერემიასი

წიგნი ბარუქ წინასწარმეტყველი

წიგნი ეზეკიელ წინასწარმეტყველი

წიგნი დანიელ წინასწარმეტყველი

წიგნი ოსია წინასწარმეტყველი

წიგნი იოველ წინასწარმეტყველი

წიგნი ამოს წინასწარმეტყველი

წიგნი აბდია წინასწარმეტყველი

წიგნი იონა წინასწარმეტყველი

წიგნი მიქა წინასწარმეტყველი

წიგნი ნაუმ წინასწარმეტყველი

წიგნი აბაკუმ წინასწარმეტყველი

წიგნი სოფონია წინასწარმეტყველი

წიგნი ანგია წინასწარმეტყველი

წიგნი ზაქარია წინასწარმეტყველი

წიგნი მალაქია წინასწარმეტყველი

წიგნი პირველი მაკაბელთა

წიგნი მეორე მაკაბელთა

წიგნი მესამე მაკაბელთა

წიგნი მეოთხე მაკაბელთა

წიგნი მესამე ეზრა

You are here ბიბლია ძველი აღთქმის წიგნები